malaysia logo se
 
phone
Ring oss på 08 559 16 558 
Telefontider vardagar: 10.00 -17.00

  Malaysia Experten

phone
Ring oss på 08 559 16 558 
Telefontider vardagar: 10.00 -17.00

 

Malaysia Experten phone
Ring oss på 08 559 16 558 
Telefontider vardagar: 10.00 -17.00

Resevillkor

Bra att veta innan ni reser

RESEGARANTI
Malaysia expert ApS är en del av utvalda Tours Ltd och medlem av Resegarantifonden i Resegarantifonden nr 2469.

ARRANGEMANG
Alla resor, inköpt från Valda Tours ApS arrangeras i samarbete med lokala leverantörer, hotell, flygbolag och andra aktöre

PRENUMERATION
Avtalet är bindande för båda parter i och med att depositionen är betald. Genom att betala depositionen bekräftar kunden att han har accepterat resevillkoren.

DEPOSITUM
Tillsammans med din registrering av depositionen på min. 20% av priset, om inte annat anges för resan. Om depositionen inte betalas inom föreskriven tid, förfaller avtalet. Om registrering sker mindre än 45 dagar före avresan, måste fullt pris betalas vid registreringen.

SLUTBETALNING
Slut betalningen innan resan måste betalas 45 dagar före avresedagen, om inget annat anges. Därefter, biljetter och andra resedokument erhålles 10 dagar före avresa.

RESANS PRIS
I grundpriset ingår tjänster som kommer att anges för destinationen. Extra avgifter för särskilda tjänster kommer att visas på fakturan och färdväg. Alla resor köpta från Selected Tours Ltd kommer att läggas ett belopp som täcker kostnaderna för resegarantifonden och "paket lagen".

LOKALA SKATTER OCH AVGIFTER
Alla lokala skatter och avgifter ingår i priset. Dock i vissa länder kan det tas ut en lokal flygplats avgift och turistskatt på destinationen. Enskilda länder kan utan förvarning införa nya eller ändra befintliga regler.

Bokningsavgift
När du köper en del arrangemang med Services förbehåller Selected Tours Ltd. rätt att ta ut en bokningsavgift som kommer att informeras vid bokningen.

ALLMÄNT BETALNINGAR
Alla betalningar till Selected Tours ApS kan erläggas genom banköverföringar, bank detaljerna står på fakturan. Det är också möjligt att betala på nätet genom våra svenska hemsida. §
Selected Tours Ltd. förbehåller sig rätten att neka betalning med check. Av sena betalningar reserver Selected Tours ApS förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för förseningar.

KUND FÖRÄNDRINGAR
Om inget annat anges på fakturan eller resväg gäller följande: För ändringar till resan mer än 45 dagar före avresan, och efter betalning av deposition (bindande registrering), betalas en serviceavgift på 20% av priset. Ändringar som görs senare än 45 dagar före avresa, betraktas som en avbokning och en ny bokning.

KUND AVBESTÄLLNING
Om inte annat avtalats (och som anges på fakturan) gäller följande: En kund som avbryter resan mer än 45 dagar före avresan, anses insättningen förlorad. Om kunden avbryter mellan 45 och 21 dagar före avresa, återbetalas 50% av priset. Om kunden avbeställer mindre än 21 dagar före avresan, har kunden inte rätt till återbetalningen. Om en tjänst är föremål för striktare avbokningsvillkor, kommer dessa att vara giltig och upplyst av reservation. Redan utfärdade biljetter återbetalas inte.

AVBOKNINGAR
Selected Tours ApS rekommenderar att köpa avbeställningsskydd för köp av alla resor. Sådana försäkringar täcker kostnaderna för återbud av en köpt RESA där resenärerna på resan förhindras på grund av dödsfall eller akut sjukdom / skada i den närmaste familjen. Man måste avboka senast en vecka efter medicinsk bedömning. Ett avbeställningsskydd kan inte tas när depositionen är betald..

AVBESTÄLLNING VID AKUT SJUKDOM
Det rekommenderas att från resebyrån köpa ett avbeställningsskydd, som täcker kostnader om deltagande i resan omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av dödsfall eller plötslig sjukdom / skada som kräver sjukhusvård, sängläge eller motsvarande, vid resenären eller make / sambo föräldrar, svärföräldrar, barn, barnbarn, syskon, mor- och farföräldrar eller medresenärer. Dock vara medveten om att om personen som orsakar avbeställningen är 75 år eller äldre, ska ansvaret begränsas till max. kr. 20.000 per. person, oberoende om att försäkringsbeloppet är högre. Detta skydd kräver upp till en vecka om den inställda flygningen ÄR en medicinsk bedömning. skickas inte en medicinsk bedömning in, eller annullering beror på andra orsaker, gäller de vanliga avbokningsreglerna. Försäkringspremien är 6 procent av risken, men min. kr. 75. Byrån får betalt från försäljning AV uppsägningen. Det belopp som betalas med insättning och återbetalas av någon anledning till avbeställningen.

RESEFÖRSÄKRING
Resenärer är ansvarig för att täcka kostnader för sjukdom och sjukhusvistelse om inte operatören kan hållas ansvarig. Därför rekommenderas att en reseförsäkring tecknas. Reseförsäkring täcke kostnaderna för olyckor eller dödsfall, behandling av sjukdom, hemtransport och förlust eller skada AV bagage.

BARA BILJETT
Inkluderar resa bara en flygning sker Selected Tours ApS endast som facilitator för anlitade flygbolagen. Detta innebär att det är flygbolaget, som är ensam ansvarig för ett korrekt genomförande av transportavtalet.

AIR CARRIER ANSVAR
De deltagande transportföretag tar inget ansvar för incidenter som inträffar ibland när passagerare inte ombord berörda flygbolaget. Ansvaret för lastrumsbagage hänvisas till respektive flygbolag.

LÅGPRISBILJETTER
Om du vill dra nytta av de många typer av billiga biljetter som finns på marknaden och kombinera dessa biljetter till olika delar, är det värt att notera att biljetter kan oftast inte avbokas, ändras och / eller återbetalas. Detta innebär att kunden tar risken för förseningar, för att ta nästa “ connecting flight” varken resebyrån eller de inblandade flygbolagen ta något ansvar för kostnaderna för nya biljetter, boende, osv. Det kan uppstå som följd. En reseförsäkring som ni väljer själva borde kunna täcka sådana kostnader.

ELEKTRONISKA BILJETTER
Ni får ingen fysisk pappersbiljett utan har ett bokningsnummer (PNR) på biljetten, som ska visas vid incheckningen.

FLYGTIDER PÅ RESPLAN
På biljetten står resväg och tider som alltid ÄR lokala tider. Eftersom flygtider och resväg alltid är föremål för ändringar, det kan hända att flygbolagen ändrar sina avgångar och ankomsttider. Kontrollera därför alltid avgångstider på resehandlingarna. Kontakta Selected Tours ApS omedelbart om tiderna skiljer sig från den ursprungliga bokningen / bekräftelse, så eventuella fel kan rättas till före avresan.

CHECK IN TIDER
Mötestider varierar från flygplats till flygplats och från flygbolag till flygbolag. Oftast måste checka in vara verkställd senast en timme före avgång. Det är lämpligt att använda självbetjäningskiosker, som förekommer bland annat pä Köpenhamns (kastrup) flygplats. Se även avsnittet om elektroniska biljetter. Det rekommenderas att avsätta gott om tid, eftersom det kan bli långa incheckningsköer och säkerhetskontroller. för resande till usa begärs hemadress och bosättning adressen för destinationen i ett skriftligt formulär som skall fyllas I samtidigt som incheckningen. Vi rekommenderar att du redan vid ankomsten till flygplatsen förhor dig om aktuella incheckningstider. Information från resplanen eller flygbolagen om. grindar och terminaler. Det kan finnas omständigheter som gör det nödvändigt att ändra avgång från en gate / terminal till en annan. Kontrollera därför alltid gate / terminal, till exempel. byte av flygplan med korta tidsintervall.

BEKRÄFTELSE
Utomeuropeiska Flygningar skall bekräftas senast 72 timmar innan återresan, dock kräva inte alla flygbolag bekräftelse, men det är i alla fall den säkraste. Skulle en sådan resa inte bekräftas mer än 72 timmar innan avresan. Detta gäller även med en bindande bokning. Genom att inte bekräfta har flygbolaget rätt att förfoga över din plats. Du kan i sådana fall inte göra några anspråk mot någon arrangör, agent eller flygbolag för konsekvenserna av bristen på förnyad bekräftelse de orsaker. Återbekräftelse kan göras via auktoriserade resebyrå, men det rekommenderas att ansökan görs direkt till flygbolaget. Detta kan också Ge dig information om några förändringar i avgångstider, terminal, etc.

KUNDENS ÅTAGANDEN
Kunden är skyldig att ha ett giltigt pass och föör resan nödvändiga visum och vaccinationer. När du reser utanför EU måste passet normalt vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomsten. Det är också för kunden att före avresan att kontrollera för- och efternamn på biljetten motsvarar passet, och att detta är förenligt med hlr registrering (de centrala personliga) och att andra resedokument är korrekta. Om det finns inkonsekvenser mellan resehandlingar och kundens namn i passet kan det avvisas vid incheckningsdisken. Genom att namnuppgifter redan utfärdats på dokumenten tas en avgift ut (kan vara ganska hög). För att kontrollera att namnet och biljetten matchar, det krävs vid flygplats ett personligt id med foto som presenteras, både vid incheckningen och ombordstigning på planet. Därför kom alltid ihåg pass, även inom skandinavien. All information gäller för resande med svenskt pass. Om resenären inte svenskt pass ska rapporteras till resebyrån när du bokar, så att byrån kan vägleda kunden eller hänskjuta det till dig själv att söka information om de formaliteter som krävs för resan från sitt lands ambassad, konsulat och Seruminstitut internationella Vaccination. Misslyckas du med att informera resebyrån, är operatören inte ansvarig för konsekvenserna av någon. avsaknad resehandling som vaccinationer etc. har för resenären. Observera att det ofta är en förutsättning för en transitvisering.

KLAGOMÅL
Eventuella klagomål under resan ska riktas mot arrangörens representant på plats, operatör eller resebyrån, inom en rimlig tid efter det att kunden har upptäckt felet, så att felet / defekten kan åtgärdas omedelbart och med minsta möjliga olägenhet för resenärer. Om du klaga direkt till den berörda flygbolag eller representant på plats, bör du se till att du bevisa att felen / felet inte kan korrigeras på plats och du senare vill göra anspråk mot företaget. Brist på klagomål kommer vanligtvis att resultera i förlust av rätten till senare fordringar.

TEKNISK ORGANISATÖR ANSVAR

Valda Tours ApS är under Package semesterlagen ansvarar för att utföra turer i enlighet med listan över program / pris. Arrangören tar inget ansvar för avtal / löften, utan kunskap / tillstånd ingås mellan resebyrån och resenären. Arrangören tar inget ansvar för ändringar, förseningar, etc., till följd av avtalsbrott, inofficiella strejker, väderförhållanden eller omständigheter bortom kontroll.

AVBOKNING / FÖRÄNDRINGAR
Den tekniska operatören förbehåller sig rätten att göra nödvändiga förändringar som orsakas av en brist. Om klienterna sedan vill dra sig tillbaka från resan, kommer det belopp som betalats återbetalas, men inga ytterligare krav kan göras. Den tekniska operatör med 20 dagars varsel, avboka en planerad resa. Om det inte är möjligt att hitta en tillfredsställande ersättnings tur, kommer det belopp som betalats återbetalas.

PRISFÖRÄNDRINGAR EFTER ÖVERENSKOMMELSE ÅTAGANDE
Selected Tours ApS ansvarig för prisändringar av avtalet. Prishöjningar kan bero på förändringar i valutakurser, transportkostnader, inklusive bränslepriser, skatter, avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplatser, landning, take-off avgifter. Ett pris skall offentliggöras så snart som möjligt och senast 20 dagar före avgång och får inte överstiga 10% av det utannonserade priset. Om dessa villkor inte uppfylls, är kunden fri att avbryta resan. Det är en förutsättning att uppsägning meddelas Selected Tours ApS omedelbart efter det att kunden har underrättats om prishöjningen. När priset förfaller. Förändringar i nedåtgående riktning i det ovanstående, kommer kunderna att informeras omedelbart. När du byter riktning nedåt inom 20 dagar före avresan, kan kunden inte kräva prisavdrag. Om interna skatter eller avgifter till allmänheten minskas eller tas bort med verkan före avresedagen är vald Tours ApS dock skyldig att återbetala beloppet om den överstiger kr 100. Exempel:. Om priset sjunker 10% på produkter som inte innehåller flygplan , minskar proportionellt. Ankomst / startpaket som inkluderar flygplan, kommer endast att minska med 2-3%, med paketpriser endast delvis beräknats på grundval av utländska valutor. Ett sådant fall förutsätter emellertid att det inte finns några prisändringar till exempel. Hotell i samband med kursändringen

ÖVRIGA VILLKOR
Paket som köps av utvalda Tours ApS omfattas av Konsumentrådet överens om villkoren för deltagande i paketen, som finns på begäran. Det för tryckfel och prisändringar på grund av förändringar i de ekonomiska villkoren.

Plats / lag Anspråk mot Selected Tours ApS skall avgöras enligt svensk lag. Klagomål eller lag som inte kan lösas av Resa besvärsnämnden skall avgöras av Sø- og Handelsretten i Sverige.